Eμπορική διαχείριση ανταλλακτικών

εφαρμογή ανταλλακτικών

 • To dms Parts είναι μια εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης ανταλλακτικών με δυνατότητες απογραφής, παραγγελιοληψίας, ελέγχου αποθέματος και αυτόματης παραγγελίας, με δεσμεύσεις σε παραγγελίες πελατών, τιμολόγηση, κλπ. Καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων μιας εταιρείας εμπορίας ανταλλακτικών, ενώ μπορεί να λειτουργήσει με ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα και αποθήκες.

  Το dms Parts ανάλογα με την παραμετροποίηση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής και γενικά σε οποιοδήποτε είδος εμπορίας που συντίθεται από σαφή μέρη που διακινούνται αυτόνομα.

  Ενδεικτικά μερικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτει το dms Parts είναι οι εξής:

   Συναλλασσόμενοι (Πελάτες – Προμηθευτές)
   Αποθήκη Ανταλλακτικών
   Παραγγελίες
   Προσφορές
   Αγορές
   Πωλήσεις
   Document Management
   Χρηματοοικονομικά
   Διοικητική Πληροφόρηση

 • Έξυπνες Διαδικασίες για Μέγιστη Απόδοση

  Το dms Parts παρέχει την Δυνατότητα Αυτόματης Πρότασης Παραγγελίας προς τους Προμηθευτές βάσει της Μέση Μηνιαίας Ζήτησης Ειδών, της Κινητικότητας Ανταλλακτικών, των Παραγγελιών Πελάτων, του Minimum Stock και της Παραμετροποίησης Χρηστών (Παραμετροποίηση της διαδικασίας στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης).

  Πραγματοποιεί όλες τις διαδικασίες όπως αναζήτηση τιμών, αναζήτηση αποθέματος, προσφορές - παραγγελίες - τιμολόγηση πελατών, παρακολούθηση αγορών – πωλήσεων και σύνδεση εικόνας, όλα από μία οθόνη εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.

  Περιλαμβάνει ευέλικτο σύστημα Barcode Scanning για γρήγορη και χωρίς λάθη διαχείριση της αποθήκης και απλοποιεί τις σύνθετες διαδικασίες όπως παραλαβή - πώληση εμπορευμάτων και απογραφή.

  Πλήρως Παραμετρική

  Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικής διαχείρισης ανταλλακτικών πλήρως παραμετρικό, με σκοπό να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Βελτιώνει τις διαδικασίες της επιχείρησης (βελτίωση ελέγχου αποθεμάτων, διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, ‘’γύρισμα’’ της αποθήκης) και την απόδοση των εργαζομένων.

  Εκτυπώσεις

  Το πλήθος των εκτυπωτικών καλύπτει όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης τόσο σε διοικητικό όσο και σε στατιστικό επίπεδο. Τα εκτυπωτικά εμφανίζονται δυναμικά στην οθόνη σε μορφή καταστάσεων ή γραφημάτων ώστε να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν σε άλλους τύπους αρχείων (Excel, PDF, email…).

  Φιλικό στην χρήση

  Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες. Η εφαρμογή διαθέτει πλήθος επιλογών ώστε να προσφέρει ευελιξία στον τρόπο εργασίας.

  Αξιοπιστία

  Αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο διαχείρισης και ένα ζωτικής σημασίας προτέρημα στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ταιριάζει σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις με υποκαταστήματα, προσαρμόζεται εύκολα σε απαιτήσεις που κυμαίνονται από μονοψήφιο αριθμό χρηστών έως πιο πολύπλοκες εγκαταστάσεις με πολλούς χρήστες και σύνθετα δίκτυα.

  Συνδεσιμότητα

  Δομημένο με ανοιχτή αρχιτεκτονική, η εφαρμογή έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τρίτων (π.χ. Αυτόματες ενημερώσεις τιμοκαταλόγων, Interfaces, Λήψη στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ, ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση) καθώς και πλήρη συμβατότητα με τα υπόλοιπα συστήματα εφαρμογών της IMS (dms Service, Γενική Λογιστική, Έσοδα - Έξοδα, Πάγια, Αξιόγραφα)

  Ασφάλεια - Δικαιώματα

  Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους προκαθορισμένους ρόλους προσωπικού ή δημιουργώντας δικούς σας. Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα καθορισμού τον δικαιωμάτων πρόσβασης σε επιλογές της εφαρμογής σε επίπεδο χρήστη ή ομάδας. Η εφαρμογή διαθέτει διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας (Backup) με δυνατότητα αυτοματοποίησής της.

  myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία

  Εναρμονισμένο με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA (Digital Accounting and Tax Application) με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

  GDPR

  Εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679). Αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, έχουν ενσωματωθεί οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την συμμόρφωση με τον κανονισμό.

 • Οι βασικότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτει η εφαρμογή είναι:

  1.Συναλλασσόμενοι (Πελάτες – Προμηθευτές)
  •  Διαχείριση Μητρώου Πελατών – Προμηθευτών με αναλυτική καρτέλα του πελάτη - προμηθευτή με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του
  •  Ευρετήριο Πελατών – Προμηθευτών (Δυνατότητα αναζήτησης με όλα τα στοιχεία και εξαγωγή σε Excel, PDF)
  •  Καταχώρηση Εισπράξεων – Πληρωμών Πελατών και Προμηθευτών
  •  Διαχείριση Κινήσεων Εισπράξεων-Πληρωμών Πελατών και Προμηθευτών αντίστοιχα
  •  Τήρηση Μητρώου Πελατών και Προμηθευτών με τα βασικά στοιχεία τους
  •  Οικονομική καρτέλα Πελάτη και Προμηθευτή ανά υποκατάστημα ή συνολικά της εταιρείας
  •  Τιμοκατάλογοι Προμηθευτή ανά είδος
  •  Πλήθος οικονομικών και στατιστικών αναφορών για Πελάτες – Προμηθευτές
  2.Παραγγελίες Προμηθευτών
  •  Καταχώρηση και διαχείριση όλων των παραγγελιών προς τους προμηθευτές
  •  Δυνατότητα Αυτόματης Πρότασης Παραγγελίας προς τους Προμηθευτές σύμφωνα με Μέση Μηνιαία Ζήτηση Ειδών, Κινητικότητα Ανταλλακτικών, Παραγγελίες Πελάτων, Minimum Stock και Παραμετροποίηση Χρηστών (Παραμετροποίηση της διαδικασίας στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης).
  •  Δυνατότητα αναζήτησης της παραγγελίας (ολοκληρωμένης ή μη)
  •  Δυνατότητα εύρεσης αναμενόμενης ποσότητας ανά είδος
  •  Εκτύπωση και Αποστολή της παραγγελίας μέσω email στον προμηθευτή
  •  Δυνατότητα μετατροπης της παραγγελίας, μερικής ή ολικής, σε παραστατικό αγοράς από τον προμηθευτή
  3.Προσφορές Πελατών
  •  Καταχώρηση και διαχείριση όλων των προσφορών προς τους πελάτες
  •  Καταχώρηση λήξης προσφοράς
  •  Εκτύπωση και αποστολή μέσω email της προσφοράς στον πελάτη
  •  Δυνατότητα αναζήτησης της προσφοράς και διαχείρισής της
  •  Δυνατότητα μετατροπής της προσφοράς σε παραγγελία πελάτη
  4.Παραγγελίες Πελατών
  •  Καταχώρηση και διαχείριση όλων των παραγγελιών των πελατών
  •  Δέσμευση των ποσοτήτων κατά την καταχώρηση της παραγγελίας
  •  Δυνατότητα αποδέσμευσης της ποσότητας με ακύρωση της παραγγελίας ή κατ’ επιλογή του χρήστη
  •  Εκτύπωση – Αποστολή μέσω email της παραγγελίας στον πελάτη
  •  Δυνατότητα αναζήτησης της παραγγελίας και διαχείρισής της
  •  Δυνατότητα μετατροπής της παραγγελίας, μερικής ή ολικής, σε παραστατικό πώλησης προς τον πελάτη
  5.Αποθήκη
  Ευρετήριο – Διαχείριση Ειδών
  •  Δυνατότητα εύρεσης των ειδών της αποθήκης με όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία τους όπως υπόλοιπο αποθήκης (Εταιρείας – Υποκαταστήματος, Αποθήκης), Δεσμευμένες, ζητούμενες και αναμενόμενες ποσότητες και τις τιμές τους (Χονδρική, Λιανική, ΜΤΚ, Τιμή Αγοράς)
  •  Εύρεση Παραγγελιών – Εντολών Εργασίας που έχουν δεσμευτεί τα είδη.
  •  Δυνατότητα προσθήκης και διαχείρισης των ειδών στην αποθήκη.
  •  Διαχείριση Αποθέματος (ABC Analysis, Μέση τιμή κόστους, Lead-time, Κωδικοί Αντικατάστασης, Merchandise Group, Κωδικοί Franchise, MAD ειδών)
  •  Πακέτα Ανταλλακτικών
  •  Σύνδεση Ανταλλακτικού - Οχήματος
  •  Δυνατότητα προσθήκης και διαχείρισης των θυρίδων (θέση) ειδών στην αποθήκη.
  •  Διαδικασία Απογραφής Ειδών.
  •  Δυνατότητα Παραλαβής Τιμοκαταλόγων Ειδών Από Αρχείο.
  •  Στατιστικά
  Αγορές - Πωλήσεις
  •  Καταχώρηση και έκδοση όλων των αγορών από/προς τους προμηθευτές
  •  Καταχώρηση και έκδοση όλων των πωλήσεων προς τους πελάτες.
  •  Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης - ειδών και της καρτέλας του πελάτη – προμηθευτή αντίστοιχα με την καταχώρηση της κίνησης
  •  Δυνατότητα μαζικής σύνδεσης των παραγγελιών (μερικής ή ολικής) για την καταχώρηση του αντίστοιχου παραστατικού
  •  Δυνατότητα καταχώρησης τιμοκαταλόγου τιμολόγησης και της αντίστοιχης έκπτωση ανά πελάτη.
  •  Δυνατότητα μαζικής σύνδεσης των σχετικών παραστατικών (π.χ. Δελτία Αποστολής) του αντίστοιχου Πελάτη - Προμηθευτή για την σύνδεση και καταχώρηση του αντίστοιχου παραστατικού
  •  Έλεγχος της διαθεσιμότητας των ποσοτήτων ειδών στην αποθήκη κατά την καταχώρηση των παραστατικών πώλησης.
  •  Δυνατότητα προσθήκης Λοιπών Χρεώσεων
  •  Δυνατότητα διαχείρισης και ενημέρωσης φορτωτικών
  •  Δυνατότητα εύρεσης κινήσεων αγορών - πωλήσεων
  •  Δυνατότητα έκδοσης πιστωτικών και έκδοσης ακυρωτικών στοιχείων παραστατικών
  •  Δυνατότητα ακύρωσης παραστατικών Αγορών - Πώλησης με έγκριση από εξουσιοδοτημένο χρήστη
  •  Ενδοεταιρικές Διακινήσεις
  6.Οικονομικά
  •  Διαχείριση Εξόφλησης Υπολοίπων Πελατών – Προμηθευτών
  •  Πληρωμές – Εισπράξεις Πελατών Προμηθευτών με Μετρητά – Κάρτα – Επιταγή – Συναλλαγματική
  •  Συμψηφιστικές Εγγραφές
  •  Αυτόματη Ενημέρωση Γεν. Λογιστικής ή σύστημα Εσόδων / Εξόδων
  7.Διοικητική Πληροφόρηση
  Δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων στην οθόνη πριν από την εκτύπωση και εξαγωγής σε άλλους τύπους αρχείων (Excel, PDF, email…).
  •  Αναλυτική παρακολούθηση κινήσεων ειδών
  •  Βιβλίο Αποθήκης
  •  Κινήσεων Πελάτη - Προμηθευτή
  •  Διοικητική Πληροφόρηση
  •  Καρτέλες πελατών – προμηθευτών
  •  Ημερολόγια αγορών – πωλήσεων, ταμείου
  •  Ελεγκτικές εκτυπώσεις
  •  Στατιστικά Στοιχεία (MIS Reporting)
 • Αποκτήστε την εφαρμογή με τους παρακάτω τρόπους:

  Αγορά

  Αποκτήστε την εφαρμογή και επιλέξτε επίπεδο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

  Ενοικίαση

  Εκμεταλλευτείτε τα συνδρομητικά πακέτα χρήσης και υποστήριξης της εφαρμογής.

  Host

  Εκμεταλλευτείτε την ασφάλεια του Cloud χωρίς να επενδύσετε σε εξοπλισμό. Ξενοιάστε από τα τεχνικά προβλήματα και τη διαδικασία Backup.

  Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.

dms Parts

Το dms Parts προσφέρει πολλές δυνατότητες για την διευκόλυνση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης σας.

εφαρμογή ανταλλακτικών
 • More info

  Παρακολούθηση

  - Δυνατότητα Αναλυτικής Παρακολούθησης Δεσμεύσεων των επιλεγμένων ειδών (Παραγγελίες - Εντολές Εργασίας) και αυτόματη αποδέσμευσή τους
  - Ρόλοι προσωπικού με δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης

  Close
 • More info

  Ευκολίες

  - Δυνατότητα Άμεσης Τιμολόγησης των επιλεγμένων ειδών
  - Δυνατότητα Δημιουργίας Προσφοράς των επιλεγμένων ειδών
  - Δυνατότητα Δημιουργίας Παραγγελίας των επιλεγμένων ειδών

  Close
 • More info

  Μέγιστη Απόδοση

  - Δυνατότητα σύνδεσης του είδους με εικόνα και προβολή της στην οθόνη
  - Αυτόματη Πρότασης Παραγγελίας
  - Σύστημα Barcode Scanning

  Close