Τεχνικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της IMS είναι σε θέση να επιλύσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί στον τεχνολογικό σας εξοπλισμό.

Οι τεχνικές υπηρεσίες παρέχονται στον πελάτη με τους παρακάτω τρόπους:

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις τεχνικές υπηρεσίες που αναλαμβάνει η IMS είναι οι παρακάτω:

Η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι ο πελάτης συνήθως χρειάζεται παραπάνω από μια υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό η IMS δημιούργησε νέα πακέτα υπηρεσιών, με τα οποία απολαμβάνετε τις ίδιες υπηρεσίες σε συμφέρουσα τιμή.