Εμπορική διαχείριση έκθεσης οχημάτων

εφαρμογή έκθεσης οχημάτων

 • Το dms Cars είναι μια εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης έκθεσης οχημάτων. Καλύπτει τους τομείς πωλήσεων καινούριων - μεταχειρισμένων οχημάτων καθώς και το σύνολο των απαιτήσεων κάθε εταιρείας εμπορίας οχημάτων, ενώ μπορεί να λειτουργήσει με ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα και αποθήκες.

  Το dms Cars έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης εξασφαλίζοντας αξιοπιστία, ταχύτητα και ευχρηστία, καλύπτοντας πλήρως τον κύκλο ζωής του οχήματος.

  Ενδεικτικά κάποιες από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτει το dms Cars είναι οι εξής:

   Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM)
   Συναλλασσόμενοι (Πελάτες – Προμηθευτές)
   Παραγγελίες
   Αγορές
   Πωλήσεις
   Αποθήκη
   Show Room Οχημάτων
   Document Management
   Χρηματοοικονομικά
   Διοικητική Πληροφόρηση

 • Αξιοπιστία

  Αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο διαχείρισης και ένα κυρίαρχο προτέρημα στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ταιριάζει σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις με υποκαταστήματα, προσαρμόζεται εύκολα σε απαιτήσεις που κυμαίνονται από μονοψήφιο αριθμό χρηστών έως πιο πολύπλοκες εγκαταστάσεις με πολλούς χρήστες και σύνθετα δίκτυα.

  Συνδεσιμότητα

  Δομημένο με ανοιχτή αρχιτεκτονική, η εφαρμογή έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τρίτων (π.χ. Αυτόματες ενημερώσεις, Interfaces, Λήψη στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ, ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση) καθώς και πλήρη συμβατότητα με τα υπόλοιπα συστήματα εφαρμογών της IMS (dms/Parts, dms/Service, Γενική Λογιστική, Έσοδα - Έξοδα, Πάγια, Αξιόγραφα)

  Ασφάλεια - Δικαιώματα

  Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους προκαθορισμένους ρόλους προσωπικού ή δημιουργώντας δικούς σας. Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα καθορισμού τον δικαιωμάτων πρόσβασης σε επιλογές της εφαρμογής σε επίπεδο χρήστη ή ομάδας. Η εφαρμογή διαθέτει διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας (Backup) με δυνατότητα αυτοματοποίησής της.

  Πλήρως Παραμετρική

  Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικής διαχείρισης έκθεσης οχημάτων, πλήρως παραμετρικό, με σκοπό να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Βελτιώνει τις διαδικασίες της επιχείρησης και την απόδοση των εργαζομένων.

  Εκτυπώσεις

  Το πλήθος των εκτυπωτικών καλύπτει όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης τόσο σε διοικητικό όσο και σε στατιστικό επίπεδο. Τα εκτυπωτικά εμφανίζονται δυναμικά στην οθόνη σε μορφή καταστάσεων ή γραφημάτων ώστε να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν σε άλλους τύπους αρχείων (Excel, PDF, email…).

  Φιλικό στην χρήση

  Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο ώστε να βελτιώνει τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες. Η εφαρμογή διαθέτει πλήθος επιλογών ώστε να προσφέρει ευελιξία στον τρόπο εργασίας.

  myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία

  Εναρμονισμένο με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA (Digital Accounting and Tax Application) με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

  GDPR

  Εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679). Αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, έχουν ενσωματωθεί οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την συμμόρφωση με τον κανονισμό.

 • Οι βασικότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτει η εφαρμογή είναι:

  1.Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM)
  •  Δυνατότητα Παρακολούθησης Υποψήφιων Πελατών
  •  Παρακολούθηση Επαφών πριν και μετά την αγορά (Pre-sales, After sales)
  •  Στόχοι Πωλητών
  •  Έκδοση Προσφορών
  2.Εμπορική Διαχείριση Οχημάτων
  •  Διαχείριση Στοιχείων Πελατών και Προμηθευτών
  •  Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών
  •  Διαχείριση Παραγγελιών Προμηθευτών
  •  Διαχείριση Αγορών Νέων και Μεταχειρισμένων Οχημάτων
  •  Πωλήσεις Νέων και Μεταχειρισμένων Οχημάτων
  •  Ανταλλαγή Οχημάτων με καταγραφή κατάστασης (Εξοπλισμός, Εξωτερικός έλεγχος, Έλεγχος Μηχανικών Μερών)
  •  Διαδικασία Απογραφής Αποθήκης Αυτοκινήτων
  •  Τιμοκατάλογοι
  •  Ενδοεταιρικές Διακινήσεις
  3.Show Room
  •  Εμφάνιση σε μια οθόνη όλων των Διαθέσιμων Οχημάτων ανά υποκατάστημα, αποθήκη, κατασκευαστή ή μοντέλο, σύμφωνα με τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο σύστημα. Δυνατότητα σύνδεσης του οχήματος με φωτογραφίες και απευθείας μεταφοράς του σε προσφορά ή παραγγελία πελάτη.
  •  Multimedia
  4.Οικονομικά
  •  Διαχείριση Εξόφλησης Υπολοίπων Πελατών – Προμηθευτών
  •  Πληρωμές – Εισπράξεις Πελατών Προμηθευτών με Μετρητά – Κάρτα – Επιταγή – Συναλλαγματική
  •  Συμψηφιστικές Εγγραφές
  •  Αυτόματη Ενημέρωση Γεν. Λογιστικής ή σύστημα Εσόδων / Εξόδων
  5.Διοικητική Πληροφόρηση
  Δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων στην οθόνη πριν από την εκτύπωση και εξαγωγής σε άλλους τύπους αρχείων (Excel, PDF, email…).
  •  Εκτυπώσεις Βάσει Νόμου (Βιβλίο Αποθήκης – Απογραφή – Συγκεντρωτικές Καταστάσεις)
  •  Καταστάσεις Πωλήσεων (Ημερολόγια – Αναλυτικά Καθολικά)
  •  Στόχοι Πωλητών
  •  Στατιστικά Στοιχεία (MIS Reporting)
  •  Ελεγκτικές εκτυπώσεις
  •  Χρονικές Αναλύσεις
 • Αποκτήστε την εφαρμογή με τους παρακάτω τρόπους:

  Αγορά

  Αποκτήστε την εφαρμογή και επιλέξτε επίπεδο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

  Ενοικίαση

  Εκμεταλλευτείτε τα συνδρομητικά πακέτα χρήσης και υποστήριξης της εφαρμογής.

  Host

  Εκμεταλλευτείτε την ασφάλεια του Cloud χωρίς να επενδύσετε σε εξοπλισμό. Ξενοιάστε από τα τεχνικά προβλήματα και τη διαδικασία Backup.

  Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.

dms Cars

Το dms Cars προσφέρει πολλές δυνατότητες για την διευκόλυνση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης σας.

εφαρμογή έκθεσης οχημάτων
 • More info

  Έλεγχος

  Δυνατότητα παραγγελίας και τιμολόγησης πολλαπλών οχημάτων

  Close
 • More info

  Ανταλλαγές

  Δυνατότητα εισαγωγής αυτοκινήτου ανταλλαγής και καταγραφή κατάστασης (εξοπλισμός, εξωτερικός έλεγχος, έλεγχος μηχανικών μερών)

  Close
 • More info

  Ευκολίες

  Δυνατότητα διακανονισμού δόσεων, σύνδεση με τα υπόλοιπα modules του dms (dms Parts, dms Service, dms Courtesy Cars)

  Close