Συμβόλαια Υποστήριξης

Συμβόλαια Υποστήριξης

Η IMS Πληροφορική ΑΕ παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης είτε με συμβόλαιο ετήσιας υποστήριξης είτε με συμβόλαιο προαγοράς ωρών.

Το συμβόλαιο ετήσιας υποστήριξης αφορά είτε σε τεχνική υποστήριξη είτε σε υποστήριξη λογισμικού και περιλαμβάνει:

Τα πακέτα προαγοράς ωρών αφορούν στην τεχνική υποστήριξη και αποτελούν μια οικονομική λύση για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται υπηρεσίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή με καθορισμένο χρόνο ανταπόκρισης. Με την αγορά πακέτου προαγοράς ωρών εξασφαλίζετε:

Στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που παρέχονται συμπεριλαμβάνονται: