Υποστήριξη Εφαρμογών

Υποστήριξη Εφαρμογών

Η υποστήριξη εφαρμογών αποτελεί το σημείο επαφής των ανθρώπων της IMS με τους πελάτες της και για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους. Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών της, η IMS έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών παρέχονται σε πελάτες με ενεργό συμβόλαιο με τους παρακάτω τρόπους:

Ενδεικτικά η υποστήριξη εφαρμογών περιλαμβάνει τα παρακάτω:

* Η παραπάνω υπηρεσία διατίθεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο συμβόλαιο συντήρησής του.