Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Στην IMS γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία του έργου. Με τη σωστή εκπαίδευση, οι χρήστες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, την απαιτούμενη εμπειρία και την ικανότητα να χειρίζονται τα νέα τους εργαλεία με ευκολία, φροντίζοντας με αυτό τον τρόπο για τη συνεχή, αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου πληροφοριακού τους συστήματος.

Για το λόγο αυτό η IMS παρέχει μαζί με τις εφαρμογές της πρόγραμμα εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις κάθε πελάτη χωριστά.

Στην IMS, κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του υπεύθυνου και αυστηρά καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα χρήσης εφαρμογών με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους.

Η εκπαίδευση δύναται να γίνει μέσω:

eLearning

Κάνοντας χρήση της πλατφόρμας eLearning της IMS και με απομακρυσμένη διασύνδεση δίνεται την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις – δεξιότητες πιο οικονομικά (χωρίς έξοδα μετακίνησης) και με μεγαλύτερη ευελιξία χρόνου.

Στις εγκαταστάσεις σας

Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις σας με δυνατότητα εκμάθησης σε πραγματικές συνθήκες (On the job training). Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι έρχονται στον χώρο σας με συγκεκριμένο πλάνο εκπαίδευσης καθώς και με σενάρια προσομοίωσης των εργασιών σας.

Στις εγκαταστάσεις της IMS

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις της IMS μπορούν να πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει τόσο σε απλά όσο και σύνθετα θέματα σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.